Termeni și condiții generale de utilizare a platformei Web Voenics

 

Termenii și Condițiile Generale definesc relația contractuală între A&A Tudor Systems SRL, în continuare numită A&A, ca administrator și proprietar de drept al platformei Voenics și utilizatorii înregistrați ai acesteia. Prin înregistrare se acceptă prevederile acestor Termeni și Condiții. Alte condiții în contradicție sau derivate nu au valabilitate, decât cu confirmarea în scris a A&A.

 

§ 1

Obiectul contractual

 

1.         A&A susține o platformă de internet pentru intermedierea încheierii de contracte între producători și distribuitori de mărfuri și ofertanți de servicii de toate felurile - în continuare numiți producători - și achizitori ai firmelor autorizate - in continuare numiți achizitori.

            Parteneri contractuali ai A&A pot fi doar comercianți în sensul Codului comercial, precum și întreprinzători în sensul Art.3 Alin.(3) Codul Civil. Consumatori (persoane fizice, care încheie un contract, ce nu poate fi atribuit activității antreprenoriale sau a activităților independente) sunt excluși de la utilizarea serviciilor oferite.

 

2.         A&A oferă producătorilor și achizitorilor posibilitatea de a activa pe platforma realizată cu scopul principal de intermediere a contractelor și de a publica conținuturi menite să stimuleze tranzacțiile, în măsura în care aceasta publicare nu contravine prevederilor legale în domeniu.

            A&A nu devine partener între producatori și achizitori în cadrul contractelor încheiate. Existența și corectitudinea informațiilor din partea părților contractuale sunt controlate în mică măsură de A&A. A&A nu poate însă prelua răspunderea pentru informațiile declarate de producători și/sau achizitori.

 

3.         A&A poate limita sau anula dreptul de utilizare a platformei după o analiză sumară, în condițiile în care se dovedește o bonitate negativă a producătorilor sau a achizitorilor sau dacă sunt declarate informații false de către aceștia.

 

4.         A&A oferă spre utilizare platforma în cadrul nivelului tehnic actual. Prin urmare pot interveni limitări ale utilizării condiționate de măsuri tehnice sau limite de capacitate. Cele menționate sunt valabile în cazuri de defecțiuni de sistem sau evenimente asemănătoare.

 

§ 2

Autentificarea

 

1.         Prin autentificarea producătorului și/sau achizitorului și confirmarea din partea A&A se realizează un contract între părți, ce are ca obiect, utilizarea platformei.

            Autentificarea necesită următoarele date:

            - Numele și forma juridică a întreprinderii

            - reprezentantul legal

            - CUI, respectiv la întrerpinzătorii independenți dovada activității independente(PFA)

            - adresa completă(nu C.P.)

            - numar de telefon/ telefax

            - adresa de e-mail

            - persoană de contact (funcția cu prenume și nume)

 

2.         Modificarea datelor înregistrte se comunică prompt A&A prin opțiunea pusă la dispoziție pe platformă.

 

3.         A&A inactivează datele utilizatorilor, dacă aceștia nu utilizează platforma pe o perioadă de peste 12 luni.

 

4.         Pretenția încheierii unui contract de Administrare este exclusă.

 

§ 3

Desfășurarea intermedierii

 

1.         Producătorul se obligă să verifice că produsele și serviciile oferite sunt autorizate spre comercializare. Această prevedere este valabilă și pentru conținutul și forma ofertei.

 

2.         A&A permite producătorului să vizualizeze și să urmărească direct sau cu ajutorul unui ”Sistem de alertă” toate detaliile de comandă, mai ales datele de contact ale achizitorului, prețul relevant și volumul comandat.

            A&A va informa suplimentar producătorul prin e-mail cu privire la comenzile înregistrate și informațiile despre achizitor.

 

3.         Producătorul se obligă să înregistreze produsele și serviciile oferite în categoriile corespunzătoare și să le descrie corect și complet.

            De menționat sunt caracteristicile de transport ale mărfurilor și serviciilor, cât și condițiile de plată și livrare.

 

4.         De menționat este prețul net, componente eventual suplimentare ale prețului, cât și TVA-ul aferent. Costurile de livrare/expediere se menționează separat.

 

5.         Transmiterea de date, care parvin producătorilor sau achizitorilor în urma utilizării platformei, este interzisă. Aceste date pot fi utilizate doar în scopul unei tranzacții concrete. Transmiterea acestor date, precum și utilizarea lor în alte scopuri - mai ales pentru acțiuni de marketing - nu este permisă, decât în condițiile în care producătorul sau achizitorul respectiv își dă acordul explicit în acest sens.

 

6.         Achizitorul se obligă să preia produsele sau serviciile comandate și să achite contravaloarea conform ofertei convenite.

 

§ 4

Coșul de cumpărături și stabilirea prețului

 

1.         Producătorul poate oferi într-un așa numit coș de produse întreaga paletă de produse sau articole singulare.

            Acesta trebuie să indice la oferta sa prețul de pornire - maxim prețul de listă - sub mențiunea prețului său recomandat, precum și segmentele de reducere corespunzătoare volumului comenzilor înregistrate.

            Stabilirea prețului de pornire și a celui mai mic preț rămâne la latitudinea producătorului.

            Trebuie asigurat că segmentele de reducere a prețului se află intrun raport rezonabil cu volumul comandat.

 

2.         Fiecare intermediere este limitată temporal. A&A comunică producătorului în momentul înregistrării solicitării de intermediere limita temporală, respectând dorințele producătorului.În cazul în care producătorul nu specifică limita temporală, aceasta va fi fixată la 10 zile calendaristice.

 

§ 5

Valabilitate

1.         Acest acord se încheie pe perioadă nedeterminată.

            Ambele părți pot rezilia înțelegerea cu un preaviz de un an la finalul oricărei luni calendaristice. Rezilierea se transmite în formă scrisă.

 

2.         Dreptul rezilierii în caz excepțional, din motive întemeiate, rămâne valabilă pentru ambele părți.

            A&A este prioritar îndreptățită să rezilieze în caz excepțional o relație contractuală, dacă îi parvin date de contact false, dacă este sesizată în mod repetat sub forma de plângere la adresa producătorilor cu privire la întârziere la livrare, prestare parțială sau neprestare a înțelegerii convenite.

 

§ 6

Costuri

 

1.         Producători:

 

            Pentru intermedierea realizată a contractelor, cele două părți stabilesc un comision, ce trebuie achitat de câtre producător către A&A. Nivelul comisionului se stabilește individual, prin acord separat, respectând limitele specifice branșei. In cazul in care comisionul nu a fost stabilit in mod individual, atunci se aplica un comision de 8% din valoarea comenzii. Comisionul se achită în intervalul a maxim 14 zile de la data emiterii facturii de A&A către producător.

 

2.         Achizitori:

 

            Taxa trimestrială de participare pentru achizitori este de 149,00 Euro + TVA. Aceasta devine scadentă la confirmarea încheierii contractului dintre achizitor și A&A la începutul fiecărui trimestru. A&A permite utilizarea platformei de către achizitor după înregistrarea fiecărei plăți trimestgriale.

 

§ 7

Valabilitatea ofertelor

 

1.         Producătorul este obligat să păstreze valabilitatea unei oferte înregistrate pe platformă până la expirarea limitei de timp a acțiunii respective.

 

2.         Achizitorul se obligă la menținerea comenzii plasate pe platformă.

 

3.         Acceptarea ofertei prin achizitor se poate efectua doar pe platforma A&A.

 

§ 8

Răspunderea juridică în caz de erori

 

1.         A&A oferă utilizarea platformei in concordanță cu nivelul actual al tehnicii. A&A va administra, cu grija impusă de uzanțele actuale, platforma, în ceea ce privește actualizarea și mentenanța.

 

            Producătorii și achizitorii se obligă să indice cât mai rapid către A&A orice defecțiuni, erori sau daune ale platformei în formă scrisă. A&A va elimina problemele sesizate într-un interval rezonabil de timp.

 

            În cazul incapacității A&A de a remedia deficiențele sesizate, atât producătorii cât și achizitorii au dreptul de reziliere excepțională a contractului pe motiv de imposibilitate de utilizare a portalului. Pretenții de compensare a daunelor de către producători sau achizitori sunt valabile doar în cadrul limitării răspunderii conform § 9 al acestor Condiții generale.

 

2.         Orice răspundere suplimentară pentru deficiențele apărute pe pșatformă, și/sau a reprezentanților săi legali, a angajaților cu funcții de conducere și a asistenților responsabili cu intermedierea este exclusă.

 

 

§ 9

Limitări ale răspunderii

 

1.         Întrucât A&A nu este parte în cadrul contractelor încheiate între producători și achizitori, A&A nu răspunde de capacitatea de prestare a producătorilor, de specificațiile produselor, de calitatea și prețurile mărfurilor și serviciilor oferite. Aceeași limitare a răspunderii este valabilă și în cazul informațiilor transmise de producători și achizitori, care nu sunt verificate de către A&A dacă sunt corecte și complete.

            A&A nu răspunde nici pentru existența și nici pentru bonitatea producătorilor și/sau a achizitorilor, precum și nici pentru prestarea deficitară sau neprestarea contractelor intermediate de ea.

 

2.         A&A poartă în continuare răspunderea pentru daune fizice, rezultate din acțiuni cu premeditare sau din culpă, a A&A, a reprezentanților săi legali sau a asistenților săi, care se materializează într-o garanție sau asigurare oferită de A&A și în conformitate cu prevederile legale.

            A&A răspunde în cazul unei culpe minore doar pentru compensația daunelor previzibile și tipice contractului și doar în măsura încălcării unei obligații de către A&A, a unui reprezentant legal sau a unui asistent, obligație ce condiționa regulamentar realizarea contractului și pe care partenerul contractual se bizuia a fi respectată (obligație cardinală).

            Răspunderea A&A este în rest, conform prevederilor legale, exclusă.

 

3.         A&A nu răspunde pentru daune rezultate din avarii ale conexiunilor, ale serverelor și a altor instalații, care nu se afla în domeniul de răspundere al său.

 

§ 10
Responsabilitatea producătorilor și a achizitorilor

 

1.         Producătorul este responsabil pentru autorizarea juridică a ofertei sale în privința formei și a conținutului. Acesta absolvă A&A de orice pretenție ridicată de alți producători, de achizitori sau de terți față de A&A. Producătorul preia în aceste cazuri costurile eventuale ale unei reprezentări juridice a A&A, exceptând cazul în care încălcarea prevederilor legale nu poate fi imputată producătorului. Producătorul va transmite A&A imediat în cazul ridicării unor asemenea pretenții toate informațiile necesare verificării și anulării acestor pretenții.

 

2.         Producătorul se obligă,,

a)         să stabilească și să mențină toate precauțiile securizării datelor pe parcursul întregii perioade contractuale,

b)        să informeze prompt A&A în cazul în care intervin modificări tehnice in domeniul său de activitate, menite să influențeze realizarea prestării sau securitatea platformei,

c)         să participe la elucidarea atacurilor terților asupra platformei, în măsura necesității unei astfel de participări și

d)        să nu efectueze acțiuni, care periclitează sau avariază funcționarea platformei și mai ales sa nu încerce să obțină date de pe platformă, pentru care nu este autorizat să le acceseze și

e)         să se asigure că datele transmise de el prin intermediul platformei nu sunt compromise de viruși, troiani sau alte fișiere corupte.

 

3.         Achizitorul se obligă, să indeplinească contractele incheiate cu producătorul, să preia indeosebi produsele si serviciile stabilite și să efectueze plata conform cu înțelegerile convenite.

 

 

§ 11

Securitatea datelor și declarația de confidențialitate

1.         Serverele Voenics sunt asigurate conform normelor și nivelului tehnic. 

 

2.         Atât A&A, cât și producătorii și achizitorii nu sunt îndreptățiți să utilizeze datele și informațiile în altă formă, decât în vederea efectuării tranzacției intermediate..

 

3.         A&A este îndreptățită, pe perioada contractuală, să stocheze și să prelucreze datele referitoare la relația contractuală dintre producători și achizitori, respectând prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii atat producatorii cat si cumparatorii confirma ca au fost informati despre prevederile regulamentului nr.679 din 27.04.2016 al GDPR si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing (oferte, reclame, informari, chestionare).

            Utilizarea suplimentară a datelor cu caracter personal care depășește condițiile menționate este permisă doar cu acordul explicit și extraordinar al producătorilor și a achizitorilor.

Producătorii și achizitorii sunt îndreptățiți să anuleze oricând acest acord suplimentar.

 

4.         Producătorii și achizitorii preiau răspunderea față de A&A și a tuturor celorlalți utilizatori ai platformei, că respectă și aplică normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu datele transmise. Ei absolvă A&A de orice pretenție, chiar si cele bazate pe dreptul public. Producătorii și achizitorii poartă răspunderea în ceea ce privește acordul angajaților lor înainte de a publica date cu caracter personal pe platforma Voenics.

 

§ 12

Alte prevederi

 

1.         În cazul în care prevederi singulare ale prezentelor Condiții generale sunt sau devin nule sau invalide, validitatea celorlalte prevederi se menține. Părțile se obligă să înlocuiască prevederea invalidă cu una care menține scopul economic inițial.

 

2.         A&A este indreptățită să modifice după propriile considerente aceste Condiții generale. Modificările rezultate se comunică prin e-mail atât producătorilor, cât și achizitorilor. Ele intră în vigoare la patru săptămâni de la comunicare, exceptând cazul în care părțile contestă modificările în termenul menționat. În acest caz părțile contractuale au dreptul la reziliere excepțională, ce trebuie efectuată în decurs de două săptămâni de la comunicarea contestației înaintate de către producători și achizitori.

 

3.         Pentru acest contract se aplică legislația României. Aplicarea - chiar și analogă - a dreptului comercial al ONU este exclusă.

 

4.         Pentru soluționarea litigiilor rezultate din acest contract este responsabil tribunalul pe raza căruia își are sediul A&A.