1. Serverele Voenics sunt asigurate conform normelor și nivelului tehnic. Nu este însă exclusă o interceptare pe calea de transmitere a datelor.


2. Atât A&A, cât și Producătorii și achizitorii nu sunt îndreptățiți să utilizeze datele și informațiile în altă formă, decât în vederea efectuării tranzacției intermediate.


3. A&A este îndreptățită, pe perioada contractuală, să stocheze și să prelucreze datele referitoare la relația contractuală dintre producători și achizitori, respectând prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Utilizarea suplimentară a datelor cu caracter personal care depășește condițiile menționate este permisă doar cu acordul explicit și extraordinar al producătorilor și a achizitorilor. 

Producătorii și achizitorii sunt îndreptățiți să anuleze oricând acest acord suplimentar.


4. Producătorii și achizitorii preiau răspunderea față de A&A și a tuturor celorlalți utilizatori ai platformei, că respectă și aplică normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu datele transmise. Ei absolvă A&A de orice pretenție, chiar si cele bazate pe dreptul public. Producătorii și achizitorii poartă răspunderea în ceea ce privește acordul angajaților lor înainte de a publica date cu caracter personal pe platforma Voenics.